טופס הצטרפות

פרטי חבר/ה :

 

כתובת המבקש/ת:

פרטי התקשרות:

 
 

השכלה:

*  

נתוני מעסיק:

למעסיק צה"ל נא לציין אזרח או משרת בקבע ודואר צבאי.
ישוב

הערות:

* אישור קבלת הודעות:
הנני מסכים/ה לקבל הודעות SMS לטלפון הנייד והודעות דואר אלקטרוני לכתובת המפורטת מטה בנוגע לפעילות העמותה, והסתדרות ההנדסאים בישראל: