בקשת הצטרפות - מילוי פרטים עדכן את הפרטים הרלוונטיים והפעל את כפתור ''שלח'' - הנתונים יעודכנו בזמן אמת
'בקשת הצטרפות לאגודת בית ההנדסאי והטכנאי ולעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי'
אני מבקש להצטרף כחבר לאגודת בית ההנדסאי והטכנאי
אני מבקש להצטרף כחבר לעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי
לתשומת לבך: הצטרפות לאגודה וגם לעמותה מזכה בסבסוד כפול וצבירת נקודות כפולה.
* ת.ז. (9 ספרות)
שם האב שם פרטי * שם משפחה *
שנת לידה * (כתובת (רח'+מס' בית * ישוב *
מין* מיקוד ת.ד. ת.ד.
פקס טלפון בית טלפון עבודה  נייד *
  דואר אלקטרוני *
  אישור דואר אלקטרוני *
תת מגמה מגמה תואר *
:נתוני העסקה
תפקיד   אחוז משרה שם מעסיק *
:כתובת מעסיק
ישוב * מס' בית רחוב
*    הערות
(ישלחו במייל לאגודה)

* אישור קבלת הודעות:
הנני מסכים/ה לקבל הודעות SMS לטלפון הנייד והודעות דואר אלקטרוני לכתובת המפורטת מטה בנוגע לפעילות העמותה, והסתדרות ההנדסאים בישראל:

©2020 beithandesai, All rights reserved Site by Berale