עזרה – פירוט, הסברים והנחיות לאתר החדש

  • מידע כללי על האגודה, מטרותיה וסוגי הפעילויות המוצעות לחברים
  • הצטרפות לאגודה ו/או לעמותה
  • דמי חבר – מידע ותשלום
   • עידכון תשלומים שבוצעו ועידכון נקודות שהתקבלו/נוצלו.
   • דף פירוט היסטוריית תשלומים ונקודות
   • ביצוע תשלום דמי חבר לאגודה/עמותה.
  • רשימת פעילויות:
   • מידע כללי
   • מידע מותאם אישית (מחייב כניסה עם מס' תז'+סיסמא)
   • שליחת בקשות לרישום לפעילויות
 • כל הפעולות הבאות, מלבד 'הצטרפות', מחייבות להיות לאחר 'כניסת חברים'.
  נסיון להיכנס לפני 'כניסת חבר' יציג את הדף של ביצוע הכניסה.
   • הזנת מספר זהות (9 ספרות)
   • הזנת סיסמא.
   • הקשה על "התחבר"
   • כניסה לאתר.
   • בתפריט הראשי, בחירת אפשרות 'אזור אישי'
   • בחירת 'טופס הצטרפות'
   • הקלדת מספר תעודת זהות
   • הקלדת הפרטים (פרטים שהינם חובה מסומנים ב*)
   • צילום דיפלומה – צירוף תעודת הנדסאי/טכנאי
   • לאחר הקשה על 'שלח' – תתקבל הודעת אישור על שליחת הנתונים.
   • לאחר בדיקה ואישור הנתונים במשרדי האגודה/העמותה, יישלח אישור על הצטרפות.
   • בתפריט ראשי, בחירת אפשרות 'אזור אישי'
   • בחירת 'פרטי נקודות ותשלומים'
   • נפתח דף עם פירוט נקודות עדכני באגודה ו/או בעמותה
   • הקשה על 'הצג פירוט פעולות' מציגה דף פעולות מפורט של כל התשלומים ושינויי הנקודות באגודה ובעמותה.
   • ניתן לסנן את השורות המוצגות ע"י שינוי הסימונים של 'השתלמויות' 'דמי חבר' 'עמותה' 'אגודה', ואז לחיצה חוזרת על 'הצג פירוט פעולות'.
   • בתפריט ראשי, בחירת אפשרות 'אזור אישי'
   • בחירת 'תשלום דמי חבר'
    מתקבל פירוט תשלומים נדרשים לשמירת זכויות -
    לשנה נוכחית ולשנה קודמת, לאגודה ו/או לעמותה, בהתאם לחברותך בהם.
   • יש לסמן את התשלומים שברצונך לבצע. מוצגים הסכומים לתשלום.
   • מילוי פרטי כרטיס האשראי:
    • מספר הכרטיס ותוקף
    • סימון מספר תשלומים .
    • סימון 'אני בעל הכרטיס'. או 'פרטי מחזיק הכרטיס' אם הכרטיס של אדם אחר.
     עבור כרטיס של אדם אחר יש להוסיף את הפרטים המצוינים מתחת לסימון.
   • הקשה על 'בצע רישום' לקבלת אישור מחברת האשראי.
   • הקשה על 'ביצוע תשלום' (לחוד לאגודה, לחוד ועמותה).
    ההוראה לחיוב נשלחת – יש להמתין עד לקבלת אישור.
    קבלה נשלחת בדוא"ל תוך דקות בודדות.
   • בסיום, ניתן להיכנס שוב ל'פירוט נקודות ותשלומים' ולראות שדמי החבר והנקודות ששילמת זה עתה, נקלטו.
   • בתפריט ראשי, בחירת אפשרות 'אזור אישי'
   • בתפריט ראשי, בחירת אפשרות 'בקשות רישום והשתתפות'
   • מוצגת רשימת בקשות רלוונטיות, עם אפשרות להכנס ממנה לבקשה מסוימת לביצוע עידכונים.
   • בתפריט ראשי, בחירת אפשרות 'אזור אישי'
   • בחירת 'דמי חבר לפי שנים'
   • מתקבלת רשימה של דמי החבר והנקודות שהן זיכו בכל שנה, לחברים עובדים ולגמלאים.
   • בתפריט ראשי, בחירת אפשרות 'אזור אישי'
   • בחירת 'עידכון פרטי חבר'
    מוצג דף עם כל הפרטים כפי שמופיעים במחשבי האגודה.
    ניתן לעדכן את הפרטים, פרט למספר זהות ולמעסיק.
   • הקשה על 'שלח'
    הפרטים המעודכנים נשלחים ונשמרים במחשבי האגודה.
    מתקבלת הודעה שהפרטים נשמרו.
 • - פרוט פעילויות האגודה והעמותה - שליחת בקשות להשתתפות בפעילויות
  • אפשרות 1: מדף הבית
   • בדף הבית מופיעות תמונות של כל המלונות או המקומות שיש בהם פעילויות . הקשה על ''לרשימת הסמינרים במלון' תציג את דף רשימת הסמינרים (בארץ או בחו"ל, בהתאם לתמונה שנבחרה) עם כל הסמינרים לתקופה הנוכחית במלון המבוקש , ואת תאריכי הסמינרים.


   אפשרות 2: 'פעילויות'
   • בתפריט ראשי, בחירת 'פעילויות'
   • בחירת סוג הפעילות המבוקשת (ארץ, חו"ל, סיור יומי, סיור דו-יומי). מגיעים לרשימת כל הפעילויות מהסוג המבוקש בתקופה הנוכחית.
   • בדף רשימת הסמינרים ניתן לראות את כל הסמינרים לתקופה נוכחית, או לסנן לסמינרים באזור מסוים או לסנן לסמינרים במלון מסוים
   • כדי לראות מחירים ו/או להתקדם לשלב הבא, יש צורך להקיש על 'כניסת חברים' – במידה ולא תעשו זאת תידרשו לכך ע"י המערכת.
   • לאחר כניסת חברים ניתן יהיה לראות בדף את המחירים שלך, בהתחשב בחברויותיך השונות (אגודה, עמותה, קרן ידע).
   • לכניסה לקבלת פרטים נוספים על סמינר מסוים, יש להקיש על השורה שלו.
    נפתח דף פרטי סמינר, ובו כל הפרטים הרלוונטיים לסמינר ולפעילויות הסמינר, עם מחירים מותאמים למצב החברויות שלך, ומצב הרישום לסמינר.
    כדי לעבור לשליחת טופס בקשה מקוון להשתתפות בסמינר מסוים, יש לבצע את הפעולות הבאות:

    א. להקיש על את 'כללים נוספים', לקרוא אותם עד סופם, ולסמן 'קראתי ואני מאשר/ת'.
    ב. לקרוא את ההערות לסמינר ולסמן בסופן 'קראתי ואני מאשר/ת'
    ג. להקיש על את 'לחץ לרישום>>'
    יוצג טופס פרטי הסמינר למילוי הפרטים הספציפיים לבקשה, כגון עם/בלי בן זוג, עם/בלי טיסה, וכו'.
   • יש למלא את הטופס בהתאם לרצונך.
   • לאחר הסימון שקובע אם הבקשה היא עם או בלי בן/בת זוג, יופיע בחלק העליון המחיר , כמה מתוכו ישולם בנקודות וכמה יש להשלים בתשלום כספי.
    במידה וידרש תשלום כספי, יש למלא את פרטי כרטיס האשראי, להקיש על את 'בצע רישום', ולהמתין לקבלת אישור לפרטי הכרטיס.

    חשוב מאוד

    בשלב זה לא מבוצע חיוב – חברת האשראי מאשרת רק שאם וכאשר תהיה דרישה לחיוב, התשלום יבוצע בהתאם.
    זאת כיוון ששליחת הבקשה אין פירושה רישום בפועל לסמינר – הרישום תלוי במצב המקומות ובמיון ממוחשב שנקבע על פי כללי האגודה.
   • לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, יש להקיש על 'המשך'
    יוצג דף עם פרטי ההתקשרות שלך – יש לוודא נכונות הפרטים ובמידת הצורך לתקן במקום שנדרש.
   • כדי לשלוח הבקשה יש ללחוץ בדף עידכון הפרטים על 'שלח'.
    לאחר המתנה קצרה תתקבל הודעה שהבקשה נקלטה, ויוצג טופס הבקשה ככשבראשו מספר טופס. ניתן להדפיס את הטופס באמצעות כפתור 'הדפס' ולשמור כאישור על כך שנשלחה בקשה.
   שימו לב:
   ניתן לשלוח 3 בקשות לסמינרים בארץ ו-3 בקשות לסמינר בחו"ל בו זמנית, אולם רישום בפועל לאחד הסמינרים מבטל אוטומטית את שאר הבקשות.
   ניתן לשלוח לאחר מכן בקשות מחדש, אבל הזכאות למחירים מסובסדים היא רק פעם אחת בשנה, ורישום בפועל יתבצע רק קרוב למועד הסמינר, במידה ויישארו מקומות.