אודות האגודה

 

אגודת בית ההנדסאי והטכנאי (ע"ר, להלן: "האגודה") נוסדה בשנת 1976.
האגודה רשומה כאגודה עותומנית, בהתאם להוראות חוק העמותות. 

מטרתה העיקרית של האגודה:

לארגן ולקיים פעולות לקידומם המקצועי, חברתי, תרבותי, חינוכי וליצור ולטפח  קשרים ויחסים חברתיים ותרבותיים בין חברי העמותה. 


רשאים להתקבל כחברים באגודה:

הנדסאי, טכנאי, לבורנט מוסמך, שרטט מוסמך וכן עובד שמקבל שכרו לפי דירוג הנדסאים/טכנאים/לבורנטים.

ההרשמה לאגודה מותנית במילוי טופס הצטרפות וצירוף צילום דיפלומה.
האגודה מונה כיום כ-22,000 חברים ומארגנת מדי שנה עשרות סמינרים מקצועיים לרווחתם ולקידומם המקצועי של חבריה.
המקור הכספי העיקרי לפעילות האגודה, הם דמי החבר השנתיים שמועברים על ידי חברי האגודה באופן פרטני, או שמועברים על ידי המעסיקים בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על דירוג טכנאים/הנדסאים.
החל משנת 1996, האגודה מעניקה לחבריה נקודות זכות, כנגד תשלום מלא של דמי חבר, הנקודות נצברות בחשבון החבר/ה, ומשמשות את החבר/ה כאמצעי תשלום עבור פעילויות האגודה.
 

עקרונות צבירת הנקודות:

ניתן לצבור את הנקודות משנה לשנה.
הנקודות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה (בכל צורה או דרך שהיא).
לא ניתן לפדות את הנקודות (בכל דרך או צורה שהיא).
ניתן לנצל נקודות כאמצעי תשלום עבור פעילויות המאורגנות ע"י האגודה ו/או  העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי.
1 נקודה = 1 ₪.
חבר המשלם את דמי החבר באופן סדיר ורציף, זכאי להשתתף בסמינר ב"מחיר לחבר" (מחיר מסובסד).
עבור השתתפות  בסמינר נוסף באותה שנה, התשלום יהיה ב"מחיר עלות".
 
כיום, לאחר הפעלת שיטת נקודות הזכות במשך שנים רבות, השיטה הוכיחה את עצמה. מספר החברים באגודה גדל, מספר החברים שמשתתף בפעילות גדל, והתמורה לחברים בגין דמי החבר עלתה.
 
עובדי ועובדות האגודה עומדים לרשותכם למתן תשובות וסיוע, בכל הקשור לפעילות האגודה, דמי החבר ולשיטת נקודות הזכות
.
 

צור קשר