loading gif

סמינרים בארץ לשנת 2021

בחר מלון לתצוגה
בחר אזור לתצוגה

* המחירים לחבר מחושבים לחברות כפולה (אגודה + עמותה) + קרן ידע

מחיר כולל טיסהמחיר ללא טיסה
מספרמיועד למיקוםמועד סגירת הרשמהימיםתאריכיםהסעהמוצא הסעהסימוכיןסטטוס* חברמחיר רגיל* חברמחיר רגילתחנת הרשמהקוד אזורקוד מלון
80ארצי - עם ילדים אורכידאה , אילת 24/05/2021ד-א21/07/2021-25/07/2021הגעה עצמית  080/9/21/2 סמינר הסתיים------3801587אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2403
81ארצי - עם ילדים פסטורל, כפר בלום 23/05/2021א-ה25/07/2021-29/07/2021הגעה עצמית  081/9/21/2 סמינר התחיל------7102055אגודת בית ההנדסאי והטכנאי1669
83ארצי דן , אילת 26/07/2021א-ה29/08/2021-02/09/2021טיסה בנתב"גבנתב"ג 083/9/21/2 יש מקום1450248210902122אגודת בית ההנדסאי והטכנאי2959

·     המחירים כוללים 20 ש"ח תשר לבית המלון.

·     ההרשמה באמצעות טופס בקשה להרשמה בלבד - מומלץ לשלוח דרך האתר - ובכל מקרה לא טלפונית.